PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

1. Virtualių prekių ir paslaugų grąžinimas:
1.1. Pirkėjas turi teisę perkelti įsigytą paslaugą (nuotolinę konsultaciją, seminarą), suderinęs tai su Pardavėju telefonu +370 680 43502 arba +370 689 02928 ne vėliau kaip prieš 24 val. iki numatyto paslaugos teikimo pradžios laiko.
1.2. Įsigytos virtualios prekės (vaizdo įrašai, video seminarai) negali būti grąžinamos ar pakeičiamos kitomis.
2. Fizinių prekių (daiktų) grąžinimas:
2.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties grąžinti daiktą ir atsisakyti Parduotuvėje sudarytos Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu info@cukrinelape.com per 14 kalendorių dienų nuo prekių pristatymo dienos.
2.2. Fizinę prekę grąžinti arba pakeisti kita galima jeigu prekė nebuvo naudojama, yra nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos, turi visas etiketes, nepažeista originali pakuotė. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi prekinės išvaizdos praradimu.
2.3. Pirkėjas negali pasinaudoti numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pvz., apatiniai rūbai, maisto produktai), taip pat ir kitais LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais.
2.4. Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą dėl prekės grąžinimo (jame nurodydamas grąžinamą prekę ir savo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę) bei pirkimą internetinėje Parduotuvėje įrodantį dokumentą (sąskaitą – faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą).
2.5. Pardavėjas, gavęs šių raštišką Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo – pardavimo Sutarties atsisakymą, per 10 darbo dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus. Prekės pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
3. Netinkamos kokybės fizinių prekių grąžinimas:
3.1. Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintos „Mažmeninės prekybos taisyklės“.
3.2. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.
3.3. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per 2 (dvejus) metus nuo daikto perdavimo. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, garantiniu laikotarpiu jis turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas:
3.3.1. Neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei tai įmanoma;
3.3.2. Atitinkamai sumažintų pirkimo kainą;
3.3.3. Prekę pakeistų analogiška tinkamos kokybės preke;
3.3.4. Grąžintų sumokėtus pinigus ir atsisakytų pirkimo – pardavimo sutarties.
4. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 3.3. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Jei Pardavėjas neturi galimybės Pirkėjo pasirinkimo įgyvendinti, Pardavėjas turi teisę pasiūlyti alternatyvų 3.3. punkte numatytą būdą.
5. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl netinkamos kokybės fizinės prekės, Pardavėjas privalo grąžinti sumokėtus pinigus ir kompensuoti Pirkėjui netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidas.
6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pirkėjo laisvos formos prašymu, kuris pateikiamas Pardavėjui el. paštu info@cukrinelape.com. Pateikiamame prašyme nurodoma priežastis (prekės kokybės trūkumas) ir vienas iš Taisyklių 3.3. punkte nurodytų reikalavimų. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimą – pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas (sąskaita – faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas).