PRIVATUMO POLITIKA

Gerbiamas Pone, gerbiama Ponia!

Siekiame apsilankymą mūsų svetainėje https://cukrinelape.com padaryti Jums maloniu, saugiu ir naudingu. Tam reikalingi kai kurie Jūsų asmeniniai duomenys. Kai kuriuos prašome pateikti, kai registruojatės mūsų klientų sistemoje, taip pat kai  įsigyjate prekes ar paslaugas. Kai kuriuos pasiūlome Jums pateikti arba ne – Jūs galite pasirinkti, kiek norite, kad apie Jus žinotume. Net jei lankotės mūsų svetainėje neprisiregistravę ir nieko neperkate, Jūsu kompiuterio ar kito įrenginio naršyklė išsaugo slapukus, kurie padeda atpažinti Jus kaip svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi istoriją ir pritaikyti turinį, todėl irgi priskiriami asmens duomenims. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis siekiame užtikrinti maksimalų konfidencialumą ir privatumą, kad jų negalėtų pasiekti tretieji asmenys. Šiam tikslui VšĮ Cukrinė Lapė naudoja šią Privatumo politiką, kurią prašome labai atidžiai perskaityti ir susipažinti. Svarbu, jog būtumėte tikras, kad viskas, ką žinome apie Jus, yra patikimai apsaugota, kad galite kontroliuoti Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir bet kuriuo momentu nustatyti, kaip šie duomenys panaudojami.

Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Duomenų valdytojas – VšĮ Cukrinė Lapė, įmonės kodas 305683147, buveinės adresas S. Daukanto 36-9, Klaipėda, tel. 8 689 02928, el. paštas info@cukrinelape.com.

1.2. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Mūsų svetainėje asmens duomenis gali pateikti tik asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus. Jei esate jaunesnis negu 16 metų asmuo, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

1.3. Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR Nr. 2016/679.

1.4. Tvarkydamas asmens duomenis Duomenų valdytojas VšĮ Cukrinė Lapė laikosi šių BDAR numatytų asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, kuris aprašytas šioje Privatumo politikoje (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais, kurie išvardyti 3. šios Privatumo politikos dalyje, ir tvarkome tik su tais tikslais suderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Renkame tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra adekvatūs, tinkami ir tik tiek, kiek reikalinga siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Prašome Jūsų pateikti tikslius duomenis ir prireikus juos atnaujinti. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenis laikome tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Taikome technines ar organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas Jūsų asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

1.5. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums kiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu: el.paštu info@cukrinelape.comdiabeto.technologijos@gmail.com, telefonu +37068902928.

2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME IR TVARKOME?

2.1. Renkame ir tvarkome tuos Jūsų asmens duomenis, kurie būtini siekiant sudaryti ir įvykdyti prekių pirkimo-pardavimo sutartį, kaip aprašyta Pirkimo-pardavimo taisyklėse:

 • vardą, pavardę,
 • pristatymo/ gyvenamosios vietos adresą,
 • el. pašto adresą,
 • telefono numerį,
 • registracijos nuotolinei konsultacijai/seminarui informaciją.

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti šiuos asmens duomenis, tačiau jų nepateikus ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi, prekių pirkimo-pardavimo sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

2.2. Renkame ir tvarkome tuos Jūsų asmens duomenis, kuriems išreiškėte laisvanorišką sutikimą:

 • elektroninio pašto adresą ir/ar mobilaus telefono numerį, kai sutinkate su naujienlaiškio prenumerata. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas naujienlaiškio prenumeratą priskiria tiesioginės rinkodaros veiklai – tai veikla, kurios tikslas el. paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu pasiūlyti Jums prekes ar paslaugas ir/ar teirautis Jūsų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
 • kai kuriuos specialiųjų kategorijų duomenis, kuriuos sutiksite atskleisti naudodamiesi konsultacijų paslaugomis, pvz.: prisijungimo prie nuotolinio gliukozės monitoringo svetainių, tokių kaip NightScout, Dexcom Follow ir pan. duomenis, insulino dozes, valandinės bazės kiekius, jautrumo faktorius, insulino ir angliavandenių santykius. Į šių jautrių duomenų apsaugą žiūrime itin griežtai, todėl ištrinsime juos iškart po susijusios paslaugos suteikimo.
 • kai lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat galime rinkti informaciją, kuri atskleidžia Jūsų naudojamų įrenginių ypatybes, mūsų svetainės naudojimo ypatumus arba leidžia automatiškai generuoti vizitų statistiką. Daugiau apie tai skaitykite 8 šios Privatumo politikos dalyje.

Jūs turite teisę bet kuriuo momentu atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Sutikimo atšaukimas toks pat aiškus ir paprastas, kaip ir pats sutikimas. Užtikriname, kad sutikimo atšaukimas neturės asmeniškai Jums jokių neigiamų pasekmių ir dėl to niekaip nepasikeis Jūsų įsigyjamų prekių ar paslaugų kokybė.

3. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

3.1. Jūsų asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

 • užregistruoti jus mūsų informacinėje sistemoje tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama pirkimo internetu paslauga;
 • pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją;
 • tiesioginės rinkodaros tikslu, pvz., siųsti naujienlaiškius, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas, organizuoti klientų apklausas, pasiklausti Jūsų nuomonės apie mūsų veiklą bei produktus;
 • sužinoti, kaip mūsų klientai naudoja mūsų svetainėje teikiamas paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naujas.

3.2. Tam, kad galėtume įgyvendinti šiuos tikslus, būtina, kad pateiktumėte išsamius ir teisingus duomenis, o jiems pasikeitus – nedelsiant atnaujintumėte. Informuojame, kad Jūs, kaip svetainės lankytojas ir pirkėjas, prisiimate atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

4. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS?

4.1. Prieigą prie Jūsų asmens duomenų mūsų duomenų bazėje turi tik VšĮ Cukrinė Lapė darbuotojai, kurie yra įpareigoti saugoti asmens duomenų konfidencialumą.

4.2. Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jūs davėte sutikimą asmens duomenų atskleidimui;
 • vykdome sutartinius įsipareigojimus ir naudojamės prekių pristatymo paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis. 
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Visais atvejais atskleisime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek būtinai reikalinga.

5. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

5.1. Saugome Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Tam įdiegėme įvairias fizines ir technines priemones.

5.2. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Todėl prašome tam tikrų veiksmų imtis ir Jus:

 • jokiomis aplinkybėmis neatskleiskite mūsų svetainės vartotojo vardo ir slaptažodžio tretiesiems asmenims;
 • susikurkite sudėtingą, sunkiai atspėjamą slaptažodį arba pasinaudokite naršyklės siūloma slaptažodžio parinkimo ir saugojimo funkcija;
 • praradę prisijungimo duomenis nedelsiant informuokite mus el. paštu info@cukrinelape.com arba telefonu +370 689 02928

5.3. Jūsų duomenis saugosime ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai:

 • Jūsų duomenis, reikalingus pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti ir įvykdyti – 10 metų nuo Jūsų užsakymo įvykdymo arba iki tol, kol pareikalausite sustabdyti savo duomenų tvarkymą;
 • Jūsų duomenis, kurių tvarkymui davėte sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslais – 4 metus nuo sutikimo gavimo arba iki tol, kol sutikimą atšauksite;
 • Jūsų specialiųjų kategorijų duomenis, kuriuos sutiksite atskleisti konsultuodamiesi, ištrinsime iškart po susijusios paslaugos suteikimo.
 • jei lankydamiesi mūsų interneto svetainėje sutiksite su slapukais, jie galios tiek laiko, kiek nurodyta konkrečių slapukų aprašymuose 8 šios Privatumo politikos dalyje.

5.4. Suėjus šioms aplinkybėms Jūsų asmens duomenis sunaikinsime ir ištrinsime esamas jų kopijas taip, kad jų negalima būtų atgaminti, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisė reikalauja asmens duomenis saugoti.

6. JŪSŲ TEISĖS

6.1. Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą: informuosime Jus apie su asmens duomenų tvarkymu susijusius pavojus, taisykles, apsaugos priemones bei teises ir apie tai, kaip naudotis savo teisėmis tokio asmens duomenų tvarkymo srityje kiekvieną kartą, kai naudositės mūsų paslaugomis ar pirksite mūsų elektroninėje parduotuvėje.

6.2. Teisė susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie tvarkomi: galite bet kada kreiptis į mus el. paštu info@cukrinelape.com ir įgyvendinti šią teisę. 

6.3. Teisė ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis: galite bet kada pataisyti ar papildyti savo asmens duomenis prisijungę prie savo vartotojo paskyros mūsų svetainėje arba kreipdamiesi el. paštu info@cukrinelape.com.

6.4. Teisė apriboti: galite bet kada pareikalauti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių, nurodytų BDAR.

6.5. Teisė būti pamirštam: galite bet kada pareikalauti, kad turimus Jūsų asmens duomenis ištrintume arba sustabdytume visus Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Šią teisę galite įgyvendinti esant vienai iš teisėtų priežasčių:

 • duomenys daugiau nebereikalingi tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti;
 • atšaukėte duotą sutikimą duomenims tvarkyti;
 • paaiškėjo, kad Jūsų duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • duomenys nėra tvarkomi archyvavimo viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais.

6.6. Teisė perkelti duomenis: galite bet kada pareikalauti, kad atsiųstume mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Taip pat turite teisę šiuos duomenis persiųsti kitam duomenų valdytojui. Šiomis teisėmis galite pasinaudoti tada, kai duomenų tvarkymui davėte sutikimą arba jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

6.7. Teisė nesutikti: galite nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei sutikimą išreiškėte, galite jį bet kada atšaukti, nenurodydami priežasties.

6.8. Šaltinio išaiškinimo teisė: jeigu duomenys apie Jus gauti ne iš Jūsų, turite teisę sužinoti jų šaltinį;

6.9. Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi el. paštu info@cukrinelape.com. Gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti, jei BDAR nustatė tam tikrus apribojimus. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime Jus apie tokį pratęsimą ir vėlavimo priežastis.

7. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖJE

VšĮ Cukrinė Lapė interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių nekontroliuojame ir neatsakome už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

8. SLAPUKAI

8.1. Jums besilankant VšĮ Cukrinė Lapė interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį tam svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

8.2. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite čia

8.3. Kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

8.4. Būtinieji slapukai visada yra įrašomi Jūsų įrenginyje ir yra naudojami identifikavimui, svetainės funkcionalumui ir naudojimui pagerinti, taip pat Jūsų prieigos prie svetainės  ar joje esančios informacijos palengvinimui.

8.5. Nebūtinieji slapukai yra naudojami siekiant gerinti Jūsų patirtį lankantis svetainėje bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę. Šie slapukai naudojami tik gavus Jūsų sutikimą.

8.6.  Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje:

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

tel. 8 689 02928,

el. paštu info@cukrinelape.com.