Lapių būna įvairių. Šita cukrinė, todėl kalba apie cukrinį diabetą ir technologijas.

ATTD 2021 naujienos. Sprendžiama sensorių sąveikos su vitaminu C problema

Gliukomačių juostelių ir sensorių sąveika su vitaminu C ir paracetamoliu yra žinoma ir spręstina problema. Jos sprendimui naudojamos įvairios technologijos, viena iš jų – specifinių elektronų mediatorių naudojimas. Pvz.: Abbott Freestyle Libre naudoja osmio oksidų mediatorių, todėl paracetamolis ir vitaminas C Libre tikslumui įtakos neturi. Nepriklausomo tyrimo, kurio rezultatai skelbiami šių metų Pažangiųjų diabeto technologijų ir gydymo tarptautinėje konferencijoje (International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, ATTD 2021), rodo, kad populiarios Contour Plus gliukomačio juostelės reikšmingų paklaidų neturi net sąveikaujančių medžiagų koncentracijoms pasiekus ribines vertes. Viso tirta 20 dažnai pasitaikančių medžiagų. Paracetamolio, bilirubino, galaktozės, maltozės ar šlapimo rūgšties koncentracijai viršijant didžiausią galimą terapinę, Contour Plus juostelių matavimo paklaida buvo ≤ 5 %. Ankstesni tyrimai, lyginę Contour Plus ir kitus populiarius gliukomačius, taip pat nustatė, kad jo MARD yra mažiausias net hiperglikemijos srityje.

Skip to content