Lapių būna įvairių. Šita cukrinė, todėl kalba apie cukrinį diabetą ir technologijas.

Antros fazės klinikinis tyrimas parodė, kad naujasis, kartą per savaitę leidžiamas bazinis insulinas yra efektyvus ir saugus

Antros fazės klinikinis tyrimas parodė, kad naujasis, kartą per savaitę leidžiamas bazinis insulinas yra toks pat efektyvus ir saugus 2 tipo diabetu sergantiems pacientams, kaip ir injekuojamas kasdien, be to, sukelia mažiau hipoglikemijų. Tyrimo rezultatai pristatyti Endokrinologų bendrijos metiniame susitikime ENDO 2021. Planuojami tolimesni šio insulino klinikiniai tyrimai su 1 tipo diabetu sergančiais žmonėmis.

Skip to content