Angl. IDL – Intermediate-density lipoprotein – tarpinio tankio lipoproteinai. Viena iš trigliceridų ir cholesterolio transportinių formų, susidaranti iš LMTL. TTL ląstelėms atiduoda trigliceridus ir virsta MTL.