JIF

Jautrumo insulinui faktorius – tai glikemijos pokytis mmol/l, kurį sukelia suleistas 1 V insulino.