Angl. ISF (Insulin Sensitivity Factor) – jautrumo insulinui faktorius. Tai glikemijos pokytis mmol/l, kurį sukelia suleistas 1 V insulino. Vienas svarbiausių individualių skaičių, kurį būtina nustatyti, siekiant optimalių diabeto kontrolės rezultatų.