Ang. DIA (Duration of Insulin Action) – insulino veikimo trukmė. Tai laikas (val.), kurį suleistas insulinas išlieka aktyvus organizme. Kadangi individualių asmenų fermentinių sistemų, ardančių insuliną, aktyvumas skiriasi, IVT yra individualus.